Nghiên cứu xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR

Chào mừng quý khách đến với Wesharevn.Com - Website đang trong giải đoạn thử nghiệm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bản quyền, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi, xin cảm ơn !

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR

  • 2349
  • 129

Luận Văn Thạc Sĩ

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Bộ môn: Kỹ Thuật Môi Trường

Mô tả: Luận văn thạc sĩ nghiên cứu về xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR, trong bài nghiên cứu tác giả đã sử dụng giá thể di động (MBBR) để nghiên cứu về khả năng xử lý nước thải chứa hàm lượng cacbon và nitơ cao như nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, nước thải chế biến cao su, nước thải lò giết mổ gia súc, nước thải chế biến thủy sản.

Tài liệu miễn phí

Vui lòng Đăng nhập để tải xuống tài liệu miễn phí

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về nước thải giầu chất cacbon và nitơ cần nghiên cứu
1.1.1. Một số loại nước thải giàu cacbon và nito
1.1.2. Ảnh hưởng của nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ đến môi trường
1.2. Quá trình vi sinh xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải
1.2.1. Cơ chế loại bỏ các hợp chất hữu cơ trong nước
1.2.2. Cơ chế của quá trình nitrat hoá
1.2.3. Cơ chế của quá trình khử nitrat
1.3. Một số phương pháp xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải
1.3.1. Phương pháp thiếu khí – hiếu khí truyền thống
1.3.2. Phương pháp lọc sinh học thiếu khí – hiếu khí
1.3.3. Phương pháp SBR
1.4. Xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR
1.4.1. Tổng quan về công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
1.4.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý bằng công nghệ MBBR
1.4.3.Tình hình nghiên cứu công nghệ ngoài nước và trong nước

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÀU CACBON VÀ NITƠ BẰNG CÔNG NGHỆ MBBR

2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.2.1. Nước thải
2.2.2.Giá thể di động
2.2.3. Mô hình nghiên cứu
2.3. Nội dung thực nghiệm
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1 Phương pháp hồi cứu
2.4.2. Phương pháp thí nghiệm và phân tích
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu mô hình
2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả vận hành thí nghiệm thích nghi
3.1.1. Chỉ số DO
3.1.2. Chỉ số pH
3.1.3. Chỉ số MLSS
3.1.4. Diễn biến sự biến đổi chỉ số COD
3.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TN
3.2.1. Kết quả loại bỏ COD
3.2.2. Kết quả loại bỏ TN
3.2.3. Chỉ số MLSS
3.2.4. Sự chuyển hóa N-NO2 + N-NO3
3.2.5. Hiệu suất xử lý COD, tổng N và NH3
3.3 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng COD và TN
3.3.1. Kết quả loại bỏ COD
3.3.2. Kết quả loại bỏ TN
3.3.3. Chỉ số MLSS
3.3.4. Sự chuyển hóa N-NO3 và N-NO2
3.3.5. Hiệu suất xử lý COD, tổng N và NH3
3.4. Kết quả nghiên cứu tính ổn định của thiết bị
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC

zalo
0984842357