Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải rỉ rác của bãi rác công suất 1250 m3/ngày

Chào mừng quý khách đến với Wesharevn.Com - Website đang trong giải đoạn thử nghiệm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bản quyền, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi, xin cảm ơn !

Đồ án nước thải: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải rỉ rác của bãi rác công suất 1250 m3/ngày

  • 1453
  • 62

Đồ án nước thải

VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HUTECH

Số trang: 95

Định dạng file: docx

Mô tả: Đồ án "Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải rỉ rác của bãi rác công suất 1250 m3/ngày" trình bày nội dung chính như: Tổng quan về nước rò rỉ, tổng quan về xử lý nước rò rỉ, tính toán các công trình xử lý. | Nhìn chung, việc sử dụng chất oxy hóa để xử lý nước rác mới không đạt hiệu quả cao. Việc sử dụng ozon để xử lý nước rác mới không đạt hiệu quả cao vì có sự chống lại rất mạnh của các axit béo đối với ozon. Hiệu quả xử lú dùng chất oxy hóa đối với nước đã ổn định cao hơn nhiều. Chất oxy hóa có tác dụng bẻ gẫy các liên kết của các chất hữu cơ có phân tử lượng cao, chuyển chúng từ dạng hòa tan, các phức chất thành dạng không tan và có thể áp dụng quá trình keo tụ để loại chúng ra khỏi nước. Một số nghiên cứu cho biết rằng quá trình sinh học chỉ loại được các chất hữu cơ có phân tử lượng bé hơn 500, còn các chất hữu cơ có phân tử lượng lớn hơn 500 sẽ theo nước sau khi xử lý sinh học trôi ra ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng nước. Ngược lại, quá trình oxy hóa có tác dụng rất tốt đối với các chất hữu cơ có phân tử lượng lớn hơn 500. Do vậy, ta có thể kết hợp quá trình xử lý sinh học với quá trình oxy hóa để loại bỏ các chất hữu cơ, đảm bảo nước rò rỉ sau xử lý sinh học với quá trình oxy hóa để loại bỏ các chất hữu cơ, đảm bảo nước rò rỉ sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải ra nguồn.

Tài liệu miễn phí

Vui lòng Đăng nhập để tải xuống tài liệu miễn phí

Mục lục

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đăt vấn đề

Chương I TỔNG QUAN VỀ NƯỚC RÒ RỈ

1.1 Tổng quan về nước thải
1.1.1 Ô nhiễm nước
1.1.2 Các nguồn gây ô nhiễm nước
1.2 Tổng quan về nước rỉ rác
1.2.1 Sự hình thành nước rò rỉ
1.2.2 Thành phần và tính chất của nước rò rỉ
Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần tính chất nước rò rỉ

Chương II TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC RÒ RỈ

2.1 Các phương pháp xử lý nước rò rỉ
2.2 Lựa chọn công nghệ

CHƯƠNG III TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ

zalo
0984842357