Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước tải

Chào mừng quý khách đến với Wesharevn.Com - Website đang trong giải đoạn thử nghiệm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bản quyền, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi, xin cảm ơn !

Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

  • 2572
  • 101

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải ngoài việc theo dõi, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, kiểm soát nước thải đầu ra thì cần phải ghi chép các thông tin và số liệu vào sổ theo dõi vận hành, quy định tại Thông tư 31/2016/BTNMT

Nhật ký vận hành theo quy định là bắt buộc đối với lưu lượng nước thải từ 30m3/ngày trở lên. Tuy nhiên, lưu lượng ít hơn vẫn nên có nhật ký vận hành để kiểm soát quy trình và phục vụ báo cáo cho cơ quan nhà nước, xin gia hạn giấy phép xả nước thải …

Dựa vào các thông số được ghi chép trong sổ vận hành của từng ca trực. Đây là cơ sở để đánh giá tổng quan về hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thương hay không.

Wesharevn chia sẻ miễn phí bộ mẫu báo cáo nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải theo Ngày/Tuần/Tháng

Vui lòng Đăng nhập để xem hướng dẫn tải xuống

NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 ………………….          
Ngày/tháng/năm:………………….  Ca vận hành: từ...……...đến.……...……            
1. Chỉ số điện:                          Thời gian kiểm tra:………………………Chỉ số……………………………….            
2. Chỉ số nước:                        Thời gian kiểm tra:………………………Chỉ số……………………………….            
3. Hóa chất:    NaOH………….., H2SO4…….……., PAC:……………., Polyme……...…, Chlorine:………
4. Lưu lượng nước thải đầu vào: ………………m3/ngày            
5. Tình trạng hoạt động của thiết bị (tất cả các thiết bị trong hệ thống):            
a. Hệ thống phao tín hiệu:              □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………….………………          
b. Tủ điện:                                      □ Bình thường       □ Hiện tượng:……………………………………………            
c. Hệ thống bơm chìm:                   □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..            
d. Hệ thống máy khuấy:                  □ Bình thường       □ Hiện tượng:……………………………………………            
e. Hệ thống máy thổi khí:                □ Bình thường       □ Hiện tượng:……………………………………………            
f. Hệ thống bơm định lượng:           □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………..……….            
g. Hệ thống motor khuấy:                □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………..……...………..          
h. Hệ thống thiết bị chế tạo cơ khí:   □ Bình thường       □ Hiện tượng:……………………………………………          
i. Hệ thống đường ống - valse:         □ Bình thường       □ Hiện tượng:……………………………………………          
k. Hệ thống tường, nền, móng:         □ Bình thường       □ Hiện tượng:……………………………………………       
l. Hệ thống đĩa thổi khí:                    □ Bình thường       □ Hiện tượng:……………………………………………           
Khắc phục sự cố (nếu có ghi rõ: sự cố gì? - hiện tượng ra sao? - khắc phục thế nào? - tên người khắc phục): 
6. Tình trạng vận hành công nghệ:            
a. Tình trạng nước thải đầu vào (ghi nhận thông tin về màu, mùi, cặn lơ lửng, pH, dầu mỡ, ...) :   
b. Tình trạng rác trong giỏ chứa rác:    □ Bình thường       □ Hiện tượng:………………………………………….       
c. Tính trạng bể điều hòa:                   □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..       
d.Tình trạng bể anoxit:                        □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..       
e. Tình trạng bể aerotank:                   □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..       
f. Tình trạng vi sinh hiếu khí:                □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..
Tạo bông.……....…....(tốt/kém/k.tạo bông),    Lắng….....….........(nhanh/chậm/k.lắng),  Tỉ  lệ SVI30 ……....…(ml/l, hoặc bao nhiêu % thể tích mẫu)"            
g. Tình trạng giá thể:                           □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..
Tỉ lệ dính bám:..……….%"            
h. Tình trạng bể lắng:                         □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..          
i. Tình trạng bể khử trùng:                 □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..           
k. Kiểm tra bồn hóa chất:                   □ Bình thường       □ Hiện tượng:…………………………………………..          
l. Tình trạng bồn lọc áp lực:               □ Bình thường       □ Hiện tượng:……………………………………………         
m. Chất lượng nước sau xử lý (ghi nhận thông tin về màu, mùi, cặn lơ lửng) :
 

Có thể bạn muốn download
zalo
0984842357