File tính toán công suất màng MBR

Chào mừng quý khách đến với Wesharevn.Com - Website đang trong giải đoạn thử nghiệm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bản quyền, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi, xin cảm ơn !

File tính toán công suất màng MBR

  • 2465
  • 167

File tính toán công suất màng MBR

Tác giả: PHT

Nội dung file tính toán:

1. Tính toán công suất màng MBR

2. Tính toán bơm lọc, rửa lọc

2.1. Tính toán công suất bơm lọc

2.2. Tính toán công suất bơm rửa lọc    

3. Tính toán chế độ rửa hóa chất (MC)        

3.1. Công suất bơm định lượng 

3.2. Tính toán công suất máy thổi khí (đang update...)

File tính toán công suất màng MBR

Vui lòng Đăng nhập để xem hướng dẫn tải xuống

File tính toán công suất màng MBR
Tác giả: PHT
Nội dung file tính toán:
1. Tính toán công suất màng MBR
Lưu lượng max, m3/dNước bù, m3
Lưu lượng + nước bù, m3/d
Lưu lượng lọc trung bình, m3/h
Công suất lọc màng, l/m2.h
Tổng diện tích màng, m2
Diện tích màng, m2/bộ
Số bộ màng, bộ
Chọn số lượng bộ màng, bộ
2. Tính toán bơm lọc, rửa lọc
2.1. Tính toán công suất bơm lọc
Sô lượng bộ màng, bộ/cụm/bể
Diện tích màng/bộ, m2
Công suất lọc, l/m2.h
Lưu lượng bơm, m3/h
Áp hút (-), mbar
* Đường kính ống góp chung        
Vận tốc, m/s
Số lượng ống
Đường kính ống, mm
*Chọn bơm        
Số lượng bơm lọc, Cái
Công suất bơm, m3/h
* Đường kính ống của bơm        
Vận tốc, m/s
Số lượng ống
Đường kính ống, mm
2.2. Tính toán công suất bơm rửa lọc    
Chế độ rửa màng, bộ/lần
Diện tích màng, m2
Công suất rửa, l/m2.h
Lưu lượng bơm, m3/h
Áp đẩy (+), mbar
* Đường kính ống góp chung        
Vận tốc, m/s
Số lượng ống
Đường kính ống, mm
*Chọn bơm        
Số lượng bơm rửa, Cái
Công suất bơm, m3/h
* Đường kính ống của bơm        
Vận tốc, m/s
Số lượng ống
Đường kính ống, mm
3. Tính toán chế độ rửa hóa chất (MC)        
3.1. Công suất bơm định lượng    
Nồng độ Javen pha,    ppm
Nồng độ Javen gốc, ppm
Số lượng mudul, bộ/lần
Diện tích màng, m2
Công suất rửa, l/m2/h
Công suất bơm định lượng, l/h
Thời gian rửa, phút
NaOCL, lít/tháng

zalo
0984842357